Paskelbėme 16 – tą metinę tvarumo ataskaitą

2022 01 26

Kviečiame skaityti „Pakmarko“ Tvarumo ataskaitą 2021, kurioje pateikta mūsų veiklos įtakos aplinkai ir visuomenei apžvalga.

Pasaulinė pandemija kaip niekad anksčiau paveikė žmonių gyvenimą ir ekonomiką, o kartu paspartino būtinybę imtis tvarių veiksmų ir rasti neatidėliotinus sprendimus iššūkiams, su kuriais susiduriame.

2021 metais daugiausia dėmesio skyrėme darbuotojų fiziniam ir finansiniam saugumui, monopakuočių sprendimų ieškojimui, pandemijos laikotarpiu ypatingai svarbiems pagalbos bendruomenei projektams.

Tvarumo ataskaitas rengiame atsižvelgiant į „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. „Global Reporting Initiative“ (toliau – GRI) gaires G4 ir reikalavimus.

Visą „Pakmarko“ 2021 m. Tvarumo ataskaitą skaitykite ČIA.