Įgyvendiname projektą „UAB „Pakmarkas“ investicijos į gamybos automatizavimą ir skaitmeninimą, didinant darbo našumą“

2023 07 10

UAB „Pakmarkas” kartu su partneriu Oddvar Johnsen AS įgyvendina projektą „UAB „Pakmarkas” investicijos į gamybos automatizavimą ir skaitmeninimą, didinant darbo našumą, LT07-1-EIM-K05-017”, finansuojamą pagal 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ informacinių ir ryšių technologijų srityje.

Šiuo projektu bus suskaitmenintas UAB „Pakmarkas” gamybos procesas, reikalingas inovatyvių produktų – sudėtingesnės konfigūracijos gaminių – gamybai. Automatizuoti procesai leis išgauti tokią produktų konfigūraciją, kurią sudėtinga arba iš viso neįmanoma pasiekti rankiniu būdu. UAB „Pakmarkas” galės gaminti sudėtingesnės konfigūracijos bei didesnių išmatavimų etiketes.

Planuojama įsigyti 5 skaitmenizacijos technologijas gamybos plėtrai, skaitmenizacijos lygiui didinti IRT srityje: Navision sistemos tobulinimas gamybai, stalas klišių gamybai, stalas klišių pjaustymui/karpymui, formavimo įrenginys („shrink sleeve”), dėžių paletavimo robotas. Projektas leis pasiekti didesnį darbo našumą, didinti gamybos apimtis, vykdyti sudėtingesnius užsakymus bei užtikrinti produkcijos kokybę – visa tai užtikrins įmonės konkurencingumą rinkoje.

Projekto partneris Oddvar Johnsen AS turi didelę patirtį ir teikia konsultacijas įmonių gamybos procesų skaitmenizavimo srityje. Partnerio sukauptos žinios prisidės prie sėkmingo projekto įgyvendinimo įmonėje.

Projekto vertė – 537 470,12 Eur, skirtas finansavimas – 242 432,91 Eur.

Daugiau apie projektą skaitykite: www.pakmarkastech.com

Daugiau informacijos apie Norvegijos finansinio mechanizmo programą: norwaygrants.lt.