Įgyvendiname projektą „UAB „Pakmarkas“ investicijos į pramonės skaitmeninimą“

2020 02 26

UAB „Pakmarkas“ įgyvendina projektą UAB „Pakmarkas” investicijos į pramonės skaitmeninimą (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0033) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto tikslas – pagal atliktą technologinį įmonės auditą, kuris padėjo įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas,  modernizuoti gamybą, diegiant automatizavimo (skaitmeninimo) technologijas, kurios leis pasiekti didesnį darbo našumą, padidinti gamybos apimtis, vykdyti sudėtingesnius užsakymus ir užtikrinti gaminių kokybę, kas leis užtikrinti įmonės konkurencingumą rinkoje.

Projekto metu UAB „PakMarkas“ planuoja atnaujinti savo spaudos linijas ir apdirbimo įrenginius, kurių dėka įmonė galės vykdyti sudėtingesnius spaudos užsakymus (su išskirtiniais efektais), taupyti spausdinimui naudojamas medžiagas, padidinti spaudos kokybę, sumažinti neatitikčių tikimybę, nes naujai įsigyjama įranga turės automatines spaudos neatitikčių fiksavimo kameras. Dalis investicijų bus skiriama įrangos įsigijimui naujo įmonės mastu produkto gamybai. Įdiegus naują įrangą, įmonė pradės gaminti lanksčias laminuotas plėveles.

Bendra projekto vertė – 3 404 749,00 Eur.

Skirtas finansavimas – 1 192 532,15 EUR.

Projektas finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2019.05.28 – 2023.10.31 d.

Projekto vykdytojas: UAB „Pakmarkas“.

www.esinvesticijos.lt