Įgyvendiname projektą „UAB „Pakmarkas” investicijos į apsaugos nuo COVID-19 produktų gamybą”

2021 04 25

UAB “PakMarkas” įgyvendina projektą „UAB “Pakmarkas” investicijos į apsaugos nuo COVID-19 produktų gamybą “,  Nr. 13.1.1-LVPA-T-859-01-0043, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė (projekto biudžetas – 532.711,05 €, skirtas finansavimas – 506.075,50 €).

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę
Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“.

Projekto tikslas – įsigyti našią gamybinę įrangą skirtą vienkartinių medicininių veido kaukių gamybai.

Įmonės „PakMarkas“ planuojamos gaminti vienkartinės medicininės veido kaukės bus laminuojamos ir sterilizuojamos panaudojus elektronų pluoštą bei supakuotos kiekviena atskirai, dėl to jas bus saugu dalinti labai paveiktose zonose.