Asmens duomenų apsaugos politika

 

  1. UAB „PAKMARKAS“, įmonės kodas 122590280, buveinės adresas: Minsko pl. 95, Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r., LT-13264 (toliau – Darbdavys), yra asmens duomenų valdytojas ir tvarkys Kandidato asmens duomenis, pateiktus Kandidato anketoje arba Kandidato pateiktame gyvenimo aprašyme (CV) ir (ar) motyvaciniame laiške ir pan., darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu pagal UAB „PAKMARKAS“ Privatumo politiką ir nebus naudojami kitais tikslais ar kitų organizacijų.
  2. Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – siekis imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.) arba asmens duomenų subjekto sutikimas, duotas prieš pradedant atrankos procesą (BDAR 6 str. 1 d. a p.).
  3. Asmens duomenys, tvarkomi šiuo tikslu, bus saugomi 3, 6 arba 12 mėnesių (pagal Kandidato pasirinkimą). Suėjus terminui, Kandidato asmens duomenys bus sunaikinti.
  4. Kandidato asmens duomenys bus teikiami darbdavio įgaliotiems asmenims, atsakingiems už darbuotojų įdarbinimą (personalo skyriaus darbuotojams, padalinių vadovams ir kitiems atrankoje dalyvaujantiems Darbdavio darbuotojams), kurie asmens duomenis tvarkys vadovaudamiesi UAB „PAKMARKAS“ Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
  5. Kandidatas turi teisę:

5.1. susipažinti su Darbdavio tvarkomais jo asmens duomenimis;

5.2. prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą;

5.3. nesutikti su duomenų tvarkymu, kai duomenų tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų Darbdavio interesų;

5.4. į duomenų perkeliamumą;

5.5. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

5.6. reikalauti ištrinti su juo susijusius duomenis, jeigu šie duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, jeigu darbuotojas atšaukia sutikimą;

5.7. pateikti prašymą bet kuriuo metu (prašymas turi būti pateiktas raštu arba el. p. cv@pakmarkas.lt ).

  1. Jeigu Kandidatas turi klausimų, susijusių su jo asmens duomenų saugumu ar privatumu, gali susisiekti el. p. cv@pakmarkas.lt, tel.: +370 5 205 2900, +370 5 250 7535 arba kreiptis į Personalo skyrių adresu: Minsko pl. 95, Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r., LT-13264.

Su UAB „PAKMARKAS“ Asmens duomenų tvarkymo nuostatais (Privatumo politika) galima susipažinti ČIA arba Bendrovės biure pagal paklausimą.