2014 m.

2014-10-01

Prisijungėme prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo

Siekdama užtikrinti klientų pasitikėjimą, UAB „PakMarkas“ prisijungė prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo.

Prisijungę prie memorandumo patvirtiname, kad, perskaičiuodami savo prekių kainas iš litų į eurus, mes laikomės visų memorandumo principų: sąžiningumo, atsakingumo, skaidrumo, paslaugumo, bendruomeniškumo.

Memorandumo tikslas - kuriant abipusiu pasitikėjimu grindžiamą aplinką, apsaugoti Lietuvos vartotojų interesus, įvedant eurą, ir užtikrinti sąžiningą paslaugų bei prekių kainų perskaičiavimą. Daugiau informacijos www.euras.lt.

ParMarkas