Naujienos

2013-02-28

„PakMarke“ įdiegta standartizuota socialinės atsakomybės vadybos sistema SA 8000

„PakMarkas” sėkmingai įdiegė Socialinio atsakingumo SA 8000 standartą ir gavo tai patvirtinantį sertifikatą. Įmonė tapo viena iš nedaugelio pakuočių spausdinimo, pakavimo ir ženklinimo įrenginių bei pavarų ir automatizacijos prekybos įmonių, savo darbą grindžiančių pasaulinėje praktikoje taikomais socialinės atsakomybės vadybos principais.

Socialinio atsakingumo sertifikatas patvirtina, kad „PakMarkas“ rūpinasi darbuotojų socialine gerove, netaiko vaikų ir nenaudoja priverstinio darbo, laikosi saugos ir sveikatos reikalavimų, netoleruoja psichologinio spaudimo ir diskriminacijos, užtikrina lygias karjeros ir atlygio galimybes, laikosi visų darbo santykius reglamentuojančių įstatymų.

2012 metų pabaigoje Bureau Veritas Certification auditoriai atliko „PakMarko“ socialinės atsakomybės vertinimo auditą. Audito metu nustatyta, kad įdiegta socialinio atsakingumo sistema atitinka standarto SA 8000:2008 reikalavimus.

Įmonė džiaugiasi įdiegusi sistemą, kuri gali užtikrinti efektyvų socialinių klausimų sprendimą bei socialinės atsakomybės tiekimo grandinėje vystymą.

Nuo 2005 m. „PakMarkas“ yra aktyvi pasaulinės socialiai atsakingų įmonių grupės „Global Compact“ narė bei Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo (NAVĮT), vienijančio socialiai atsakingas verslo įmones Lietuvoje, narė.

ParMarkas