Page 3 - Pakzinios_2012_ruduo

Basic HTML Version

2012 m. ruduo
PakZˇ inios
Cantoni
Motor
Cantoni
Motor
Cantoni
Motor
Cantoni
Motor
Cantoni
Motor
Cantoni
Motor
Cantoni Motor –
elektros variklių gamybos
lyderis
Jūsų dėmesiui pristatome „PakMarko“ tiekėją, elektros variklių ir jų
komponentų gamintoją ,,Cantoni Motor“. Kompanija priklauso Europoje
pirmaujančios elektros variklių, stabdžių ir įrankių gamintojos ,,Cantoni
Group“ įmonių grupei.
„Pakmarko“
stipriosios pusės
Produktų pasiūla
Rinkitės žymių prekės ženklų varik-
lius ir reduktorius.
Rinkitės elektronikos ir automatikos
komponentus.
Didelę dalį produkcijos įsigykite tie-
siai iš sandėlio.
Kokybė
Vadovaujamės ISO 9001 kokybės
valdymo standartu.
Prekiaujame tik Europos (CE) sau-
gos reikalavimus atitinkančiais pro-
duktais.
Patirtis
Atstovaujame patikimiems, gerą var-
dą turintiems tiekėjams.
Esame subūrę patyrusių kvalifikuo-
tų specialistų komandą.
mentuose, pradedant paprastu ventiliatoriumi
ar konvejeriu ir baigiant galingomis elektros
energijos jėgainėmis. Pagrindinė kompanijos ga-
mykla įsikūrusi Lenkijoje. Kiti padaliniai yra Aus-
trijoje, Italijoje, Ispanijoje bei Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose.
Per daugiau kaip 100 metų įmonė sukaupė
didelę patirtį elektros variklių gamybos ir pro-
jektavimo srityje. Siekdama išsaugoti savo gilias
gamybos tradicijas, didžiausią dėmesį ji skiria
produktų kokybei ir pramonės pokyčiams.
„PakMarke“ taip pat galite įsigyti įvairiausių
tipų reduktorių, dažnio keitiklių. Mūsų sandė-
lyje rasite ir instaliacijos priedų, kurie reikalin-
gi įjungti ir apsaugoti variklius.
Siūlydami kokybiškus ir gerą vardą turinčius produktus savo klientams užtikriname ilgalaikį ir efektyvų įrenginių veikimą!
Ieškodamas naujų tiekėjų, „PakMarkas“ kelia
jiems labai aukštus kokybės, logistikos, įsiparei-
gojimų laikymosi ir kitus reikalavimus. „Cantoni
Motor“ atitiko visus mūsų keliamus kriterijus –
kompanija griežtai kontroliuoja visą gamybos
procesą (gaminių liejimą, perforavimą, impreg-
navimą, testavimą), laikosi kokybės vadybos ISO
9001 ir aplinkos apsaugos ISO 14001 standartų
reikalavimų, visi varikliai ženklinami „CE“ ženklu ir
atitinka Europos Sąjungos saugos direktyvas.
Bendradarbiaudami su „Cantoni Motor“, šian-
dien Jums siūlome standartinių variklių (nuo
0,04 iki 5000 kilovatų) bei didelio efektyvumo
variklių įvairovę.
,,Cantoni Group“ varikliai veikia daugiau nei
40 pasaulio šalių beveik visose pramonės seg-
T r i f a z i a i e l e k t r o s v a r i k l i a i