Page 2 - Pakžinios-2012-05

Basic HTML Version

2012 m. pavasaris
PakZˇ inios
„Flow pack“ horizontalaus
pakavimo įrenginiai
Atsižvelgdami į vis didėjantį įmonių susidomėjimą „flow pack“ horizontalaus pa-
kavimo įrenginiais, siūlome Jums išsamiau susipažinti su šių įrenginių privalu-
mais ir plačiomis naudojimo galimybėmis.
Kas yra „Flow pack“ pakuotė?
„Flow pack“ – tai srautinis produktų pakavi-
mas „pagalvėlėmis“. Tam naudojami horizonta-
laus pakavimo įrenginiai, taikomi maisto, buiti-
nės chemijos, kosmetikos, medicinos ir daugelyje
kitų pramonės šakų.
Visgi maisto pramonė, naudodama „flow pack“
pakavimo būdą, pralenkia visas kitas. Minėto
būdo populiarumas susijęs su daugybe privalu-
mų – sandari, apsaugota nuo aplinkos poveikio
pakuotė, platus įrenginių darbo našumo spektras,
ilgalaikis jų naudojimas ir priežiūra, galimybė pa-
kuoti įvairaus dydžio, tipo produktus bei kt.
Yra šimtai produktų „flow pack“ pakuotė-
se, kurias mes naudojame kiekvieną dieną –
duona, daržovės, pieno produktai, mėsos ga-
miniai, šokoladai, saldainiai, greito užkandžio
gaminiai ir t. t. Kad suprastumėte, kaip atrodo
,,flow pack“ pakuotė, įsivaizduokite, kaip atplė-
šiate savo mėgstamiausių ledų arba šokolado
plytelės pakelį. Truktelėjus pakuotę, ji plyšta
tiksliai per skersai ir išilgai esančias sulydimo
siūles, užtikrindama, kad ledai neatsidurs ant
žemės, o šokolado plytelė nesutrupės. Ir ačiū
už tai šiandien turime sakyti „flow pack“ pa-
kavimo būdui.
„Flow pack“ įrenginių privalumai
„PakMarkas“ drauge su italų gamintoju „GSP“
(
General System Pack
) jau daugelį metų savo
klientams garantuoja aukščiausios kokybės ho-
rizontalius pakavimo įrenginius, suteikiančius
klientams pranašumą prieš kitų gamintojų siū-
lomus panašius produktus.
Horizontalaus pakavimo įrenginiai yra itin
paprasti naudoti ir plačiai pritaikomi. Jais gali-
ma pakuoti įvairių dydžių ir tipų gaminius, juos
grupuoti vienoje pakuotėje. Įsigiję vieną įrengi-
nį, galite pakuoti kelių rūšių produktus, tereikia
pakeisti plėvelės ruloną į platesnį arba siauresnį.
Anot mūsų klientų, būtent „GSP“ įrenginiai
išsiskiria savo ilgaamžiškumu. Jų patikimumą
įrodo ir tai, kad atnaujindami savo gamybines
bazes klientai ryžtasi pakartotinai įsigyti lygiai
tokį patį ar naujesnio modelio įrenginį.
Yra pusiau automatiniai ir automatiniai ho-
rizontalaus pakavimo įrenginiai. Produktai de-
dami ant padavimo konvejerio rankiniu būdu
arba automatiškai. Gaminys nuo konvejerio
pirmiausiai patenka į formavimo zoną, kuria-
me apgaubiamas plėvele. Tuomet jis nukeliau-
ja tarp sulydymo peilių, kur plėvelė sulydoma
ir peiliais nupjaunama tiksliai sureguliuotose
trijose vietose suformuojant „pagalvėlę“ – dvi
siūlės skersinės ir viena išilginė. Tiek vieni, tiek
kiti įrenginiai gali būti integruojami į esamos
produkcijos gamybos liniją.
Mes siūlome labai platų įrenginių asortimen-
tą, kuris pritaikytas įvairaus našumo gamybi-
niam pajėgumui – įrenginių našumo intervalas
apima nuo 20/30 produktų/min. iki 400pr./min.
ir daugiau. Todėl nesvarbu, ar planuojate viduti-
nę, ar labai didelę gamybos apimtį, mūsų įmo-
nėje įsigysite labiausiai jums tinkamą horizonta-
laus pakavimo įrenginį.
Pakuočių įvairovė
Naudodami horizontalaus pakavimo įrenginį
galite rinktis iš kelių pakuotės tipų: visiškai skaidri
pakuotė, pakuotė su etikete ir pakuotė su spauda.
Pakuotė su skaidria plėvele – ekonomiškesnis
variantas. Labiausiai jis skirtas sandariai įpakuoti
produktą, kad būtų sukurta apsauga nuo smal-
suolių, mėgstančių pirštais lytėti kiekvieną prekę
lentynoje, kol išsirenka labiausiai tinkamą. Įpakuo-
ta prekė - higieniška, todėl vartotojai ją renkasi
mieliau.
„Flow pack“ pakuotė su spauda bei dekoruota
lipnia ar juosiama etikete puikiai atlieka rinkoda-
ros funkcijas – ji suteikia prekei absoliutų prana-
šumą, nes prekių lentynoje išsiskiria spalvingumu,
ryškumu, originalumu, padeda stiprinti prekės
ženklo įvaizdį. 100% pakuotės gali būti naudoja-
ma reklaminiam plotui.
Šiandien „flow pack“ pakuotei dažniausiai
naudojama pakavimo medžiaga yra polipropi-
lenas ir įvairios barjerinės plėvelės.
Papildomi priedai
Mūsų patirtis rodo, kad klientai mato didžiulę
naudą pakavimo įrangą ir kitas papildomas da-
lis galėdami įsigyti iš vieno tiekėjo. Todėl pagal
individualius kliento poreikius siūlome papildo-
mus aukščiausios kokybės priedus, montuoja-
mus prie įrenginio:
dujų įpūtimo mazgą (pakavimas kontroliuo-
jamos atmosferos aplinkoje, KAP),
oro išstūmimo mazgą,
euro skylės iškirtimo mazgą,
etikečių klijavimo įrenginį,
kintamos informacijos spausdintuvą,
klosčių darymo mazgą ir kt.
Visiems „GSP“ įrenginiams ir jų priedams su-
teikiame 12 mėnesių gamintojo garantiją ir už-
tikriname visapusišką techninį aptarnavimą ne
tik garantijos galiojimo laikotarpiu, bet ir jam
pasibaigus.
„GSP“ pakavimo įrenginiai turi geriausią kai-
nos ir kokybės santykį, lyginant rinkoje parduo-
damus įrenginius. Visi įrenginiai suprojektuoti,
pagaminti ir surinkti Italijoje. Jie atitinka CE
saugos standartų reikalavimus pagal Europos
Sąjungos nurodymus.
„Flow pack“ pakavimo metodas buvo su-
kurtas norint pagreitinti produkto pakavi-
mą į maišelius kartu pagerinant pakuotės
formą ir sukuriant puikią prekinę išvaizdą.
Todėl įsigydami horizontalaus pakavimo
įrenginį kartu įsigyjate konkurencingą pa-
kuotę, dukart supaprastinate darbo pro-
cesą ir padarote jį ne tik patogesnį, bet ir
ekonomiškai naudingesnį.