Page 2 - Pakžinios-2011-03

Basic HTML Version

2010m. lapkritis
PakZˇ inios
Modulinės juostos konvejeriai
Plačiai naudojami maisto pramonėje tiesio-
giniam kontaktui su maistu. Modulinė juosta
suteikia galimybę transportuoti produktą lygiu
paviršiumi.
Galima rinktis įvairaus darbinio paviršiaus
atvirumo modelius. Konvejerio plotis gali siekti
du metrus. Medžiagos, naudojamos modulinių
juostų gamybai, tinka kontaktui su maistu bei,
kaip ir plastikinės grandinės, pasižymi geromis
antifrikcinėmis savybėmis.
Ritinėlių konvejeriai
Gali būti motorizuoti ir laisvo riedėjimo kon-
vejeriai.Toks konvejerių tipas dažniausiai nau-
dojamas sunkesnių pakuočių arba pakuočių
su nelygiu paviršiumi transportavimui. Palečių
konvejeriai gaminami naudojant specialius di-
desnio skersmens bei didesnio sienelės storio
ritinėlius.
KAIP MES GALIME JUMS PADĖTI?
• „PakMarkas“ turi didelę patirtį ir vertingų ži-
nių pakavimo linijų projektavimo ir gamybos
srityje, todėl patarsime ir pasiūlysime Jums
tinkamiausią sprendimą;
• Konvejerio tipo parinkimas Jūsų gamybos
procesui yra ypač svarbus. Prieš gaminimą
pateiksime Jums tikslius konvejerio planus;
• Konvejerio instaliavimas yra taip pat labai
svarbi ir atsakinga diegimo dalis. Surinksime
įrenginį, išbandysime, suderinsime sistemą ir
apmokysime personalą.
Pirmasis žingsnis
Renkantis konvejerį būtina žinoti, kokia bus
pagrindinė jo paskirtis. Tai nulems pasirenkamo
konvejerio tipą. Tiksliai suformuluota užduotis
taip pat leis sužinoti:
-koks bus konvejerio ilgis, koks aukštis;
-koks juostos ar grandinės plotis;
-ar produktai turės būti kaupiami transpor-
tavimo atkarpoje;
-ar reikės produktus paskirstyti į keletą srau-
tų, ar sujungti į vieną;
ir daugybę kitų dalykų, kurių reikės ruošiantis
konvejerių projektavimo etapui.
Projektavimas
Daugeliu atvejų konvejeriai yra pakavimo
linijų dalis, gabenanti produktą nuosekliai per
dozavimo, etikečių klijavimo, pakavimo ir kitus
įrenginius. Netinkamai suprojektuoti konveje-
riai gali stipriai paveikti visos gamybos efekty-
vumą ir taip sumažinti įmonės pelną. Todėl dar
projektavimo metu labai svarbu įvertinti visus
gamybos technologinio proceso ypatumus.
Projektavimo tikslas, kad gaminys veiktų
sklandžiai ir efektyviai. Todėl pirmiausiai drauge
su klientu išsiaiškiname, kokią problemą spręsi-
me ir kokiai konkrečiai užduočiai atlikti reika-
lingas konvejeris. Vykstame į vietą, apžiūrime ir
išsimatuojame reikalingai įrangai skirtas patal-
pas. Sukuriame dažnai kelis įrangos išdėstymo
variantus ir aptariame su klientu.
Esant poreikiui naudojame erdvinį projekta-
vimą, kuris leidžia įvertinti įrenginio ar mazgo
struktūrą, funkcionalumą ir dizainą dar iki įren-
ginio gamybos pradžios.
KONVEJERIŲ TIPAI IR JŲ TAIKYMAS
PVC juostos konvejeriai
Plačiai naudojami mėsos bei žuvies apdirbi-
mo pramonėje tiesioginiam kontaktui su mais-
tu. Dėl labai lygaus paviršiaus lengvai valomi.
Produktas transportuojamas tolygiai, konveje-
ris darbo metu nekelia didelio triukšmo. PVC
juosta dėvisi greičiau nei grandinė ar modulinė
juosta, tačiau kainos atžvigiu yra žymiai patrau-
klesnis variantas.
Metalinės grandinės konvejeriai
Dažniausiai naudojami, kai produktas yra
transportuojamas stiklinėje taroje arba kai rei-
kia didesnio atsparumo įbrėžimams, smūgiams
ar atlaikyti apkrovą.
Plastikinės grandinės konvejeriai
Juos renkamės, kai turime transportuoti ne-
supakuotą produktą arba produkto pakuotė
yra santykinai nesunki, nedūžtanti, t.y. neke-
lianti pavojaus plastikinėms grandims. Grandi-
nės paviršius pasižymi geromis antifrikcinėmis
savybėmis, todėl esant sankaupai produktas
mažiau gniuždomas, mažesnis krūvis tenka
pavarai.
2011 m. sausis-kovas
KONVEJERIAI: SVARBIAUSIA –
TEISINGAI PASIRINKTI
Šiandienos gamybos procesas neįmanomas be konvejerinių sistemų, kurios yra
būtinos pakuojant produktus. Konvejeriai didina darbo našumą, padeda išvengti
žmogiškų klaidų, taupo laiką ir pinigus. Tiesa, tik tuo atveju, jeigu jie parenkami,
suprojektuojami ir naudojami tinkamai.