Page 4 - Pakžinios-2010-06

Basic HTML Version

Kodėl savanoriškai duodate kraujo?
Kodėl savanoriškai duodate kraujo?
Kodėl savanoriškai duodate kraujo?
Nacionalinio kraujo centro duomenimis,
kasdien Lietuvoje kraujo reikia 100 – 120
žmonių.
Vien sostinėje, kad ligoninės nejaustų kraujo
stygiaus, reikia, kad Nacionaliniame kraujo
centre kasdien kraujo duotų daugiau nei 150
donorų.
Birželio mėnesį UAB „PakMarkas“ darbuo­
tojai antrą kartą prisijungė prie iniciatyvos
skatinti neatlygintiną kraujo donorystę. Šiais
metais 12 įmonės darbuotojų laisva valia paau­
kojo 6 litrus kraujo.
„Praėjusiais metais įmonėje ši iniciatyva at­
sirado kaip padėka VšĮ „Nacionaliniam krau­jo
centrui“ už išgelbėtą kolegos gyvybę. Džiaugs­
minga tai, jog kraujo donorystė tampa įmonės
tradicija, kurios tikslas ištiesti pagalbos ranką
tiems, kuriems jos labiausiai reikia“, – teigia
Aistė Dulkytė, suorganizavusi šią akciją.
Viešoji įstaiga „Lietuvos Junior Achievement“
kasmet organizuoja projektą „Jaunasis kolega“
tikėdamasi, kad bendrojo lavinimo mokyklų
mo­kiniai bus paskatinti siekti akademinių ir
prak­tinių įgūdžių aukštumų, įsilieti į verslo ko­
mandas. Programos metu jie lankosi įvairiose
įmo­nėse ir tampa darbuotojų „jaunuoju kolega“.
Šiais metais vykusiame projekte ,,PakMarkas”
dalyvavo trečią kartą. Aštuoni Vievio gimnazi­
jos moksleiviai tapo ,,PakMarko” inžinieriais,
produkto vadybininkais, personalo specialistais,
administratoriais.
Mokinius lydintis mokytojas Povilas Teni­
kis prasitarė, kad moksleiviai sunkiai ryžosi
da­ly­vauti šiame projekte, tačiau vėliau jau­
nieji ,,PakMarko“ darbuotojai džiaugėsi gali­
mybe susipažinti su galbūt būsima profesija,
o dvyliktokė pakeitė sprendimą dėl būsimų
studijų. „Visada norėjau būti vadybininke, bet
iš tiesų nelabai ir žinojau, ką jie dirba. Dabar
žinau, kad norėčiau dirbti personalo skyriuje,
tad bandysiu stoti į organizacinės psichologijos
bakalauro studijas“, – sako moksleivė Aistė. Kiti
mokiniai dar turi laiko apsispręsti dėl studijų,
tačiau jau dabar suprato, kad reikia tobulinti
užsienio kalbos vartojimo įgūdžius.
Džiaugėsi ir ,,PakMarko” darbuotojai maty­
dami jaunatviško entuziazmo kupinus moki­
nius – juk galbūt tai būsimi mūsų kolegos!
„Man tai kainuoja 15 minučių mano laiko,
o kažkam gali kainuoti gyvybę.“
Renaldas Kupstys
Spaudos technologas
„Donoru tapau dėl daugelio dalykų. Ištikus
nelaimei kraujo prireikė mūsų kolegei,
vėliau mano giminaitei. Apsisprendimą
lėmė ir vykdomos įvairios panašios akcijos,
gaunama informacija iš aplinkinių žmonių,
iš žiniasklaidos. Ir turbūt todėl, kad jau
subrendau padėti spręsti kitiems žmonėms
jų problemas, nuo kurių nesi apsaugotas ir
pats. “
Egidijus Aukštuolis
Pardavimo vadybininkas
Mieli skaitytojai, mums svarbi Jūsų
nuomonė!
Išsakykite savo pastabas
ir pageidavimus el. paštu
pm@pakmarkas.lt
Būtinai atsižvelgsime į Jūsų poreikius
planuodami kitą leidinio numerį.
Lauksime Jūsų laiškų!
Neatlygintinas darbas
atlygina šimteriopai
„PakMarkas“ jau 3-čią
kartą dalyvauja „Jaunojo
kolegos“ projekte
SUDOKU
Sudoku – galvosūkiai, kuriuose
reikia surasti ir įrašyti skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad šie nesikartotų eilutėse,
stulpeliuose.
Teisingai išsprendę ir atsiuntę
galvosūkyje pažymėtuose lange­
liuose esančių skaičių sumą el. paštu
pm@pakmarkas.lt arba paskambi­nę
telefonu (5) 205 28 71 dalyvausite
konkurse dėl prizų – UAB „PakMar­
kas“ firminių suvenyrų. Atsakymų
laukiame iki 2010 m. rugsėjo 30 d.
Sveikiname praėjusio numerio SUDO­
KU laimėtojus!
Minutės pertraukėlė!
2010m. birzˇelis
PakZˇ inios
5
5
2
5
7 3
1 4
2
7
8
9
1
9
6
6
4
3
5
1
6
7
6
9
1 8
9 7
„PakŽinios“ UAB „PakMarkas”
informacinis leidinys
Leidžia UAB „PakMarkas”
Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r., LT-13034
Tel. (5) 205 29 00, faks. (5) 205 29 01
El.paštas info@pakmarkas.lt
Tekstinė ir grafinė medžiaga UAB „PakMarkas“
Dizainas UAB „Ranka“
„Malonu žinoti, kad gali padėti išgelbėti
kito žmogaus gyvybę.“
Valerijus Kovalevskis
Spaudos formų gamintojas
„Tiesiog gera žinoti, kad padedi kitiems.“
Miroslav Brazulevič
Eksporto pardavimų vadybininkas