Page 3 - Pakžinios-2010-06

Basic HTML Version

Kokias paslaugas Jūs siūlote?
Siūlome spaudos ir maketavimo paslaugas.
Spausdiname ant įvairiausio formato vien­
spalvių lipnių etikečių. Būtų labai sunku pasaky­
ti, kiek turime skirtingų formatų, jų yra išties be
galo daug.
Spausdiname ant įvairių medžiagų tipų: mati­
nio, blizgaus, florinių spalvų popieriaus, polipro­
pileno ir daugelio kitų. Priklausomai nuo to, ko­
kiomis sąlygomis klientoproduktas bus laikomas,
siūlome atsparias šalčiui ir drėgmei medžiagas.
Kuo skiriasi vienspalvių etikečių
spausdinimas nuo spalvotų?
Skiriasi spausdinimo technologija. Vien­spal­
vės etiketės spausdinamos šiluminio pernešimo
etikečių spausdintuvais arba kitaip vadinamu ter­
motransferiniu būdu. Etiketes galima gaminti ne
tik vienos, bet ir 2–4 spalvų. Žinoma, spausdintu­
vas negali labai tiksliai perkelti spalvų, tačiau gali
dengti didelius plotus, net visą etiketės paviršių.
Spalvotos etiketės spausdinamos flekso­
grafiniu, skaitmeniniu ar kitais būdais. Joms
gaminti naudojamos specialios spausdinimo
mašinos. Spausdinant fleksografiniu būdu
reikalingos spaudos formos, tai šiek tiek padidi­
na etikečių kainas.
Su vienspalvėmis etiketėmis viskas pa­pras­čiau.
Kas yra pagrindiniai daugiausiai vienspalvių
etikečių nuperkantys klientai?
Didžiausius kiekius gaminame alkoholio pra­
monei, po jų eina maisto pramonė ir visos kitos.
Spausdiname realiai viską ir visaip: brūkšninius
kodus, drabužio dydį nusakančias etiketes (M,
L, XL), etiketes įvairiomis kalbomis, keliomis
spalvomis, su produkto sudėtimi, su kintama
informacija ir t. t.
Prieš 16 metų vienspalvių lipnių etikečių spausdinimas „PakMarkui“ buvo pati
pradžių pradžia. Šiandien tai vienas mažiausių, tačiau operatyviausiai klientus
aptarnaujančių įmonės padalinių, kuriame visus darbus patys priima ir atlieka
spausdintojai – maketuotojai Šarūnas ir Arturas. Pakalbinkime juos.
2010m. birzˇelis
PakZˇ inios
„PakMarke“ viskas paprasčiau...
„Markem-Imaje“ pristato
atnaujintą dažjuostę ter-
­miniams spausdintuvams
Šarūnas (kairėje) ir Arturas (dešinėje)
Kuriais atvejais patartumėte rinktis vien­
spalves etiketes?
Jei jų kiekis nėra didelis arba jei užsakoma
daug skirtingų etikečių po nedidelį kiekį. Taip
pat, jei informacija ant etiketės yra kintama,
pvz., besikeičiantis brūkšninis kodas ar kin­
tantis numeris. Jeigu klientas nori į rinką įvesti
naują produktą, jam taip pat neverta rizikuoti
ir užsisakyti žymiai didesnį kiekį etikečių nei
kad jam reikia, nes jos vėliau taip ir gali likti ne­
panaudotos.
Kokius klausimus apie etiketes klientai
užduoda dažniausiai?
Dažniausiai klientai teiraujasi apie etikečių
formatą ir kainą, dėl kurios visada yra deramasi.
Taip pat dėl etikečiųmedžiagų ar klijų savybių bei
pagaminimo termino. Visada stengiamės surasti
ir pasiūlyti klientui priimtiniausią variantą.
Kuo išsiskiriate iš kitų panašias paslaugas
siūlančių įmonių?
Skiriamės tuo, kad mūsų etikečių pagaminimo
terminai daug trumpesni. Galima drąsiai sakyti,
kad dauguma jų būna pagamintos jau tą pačią
dieną po užsakymo suderinimo. Taip yra todėl,
kad mums nereikia užsakinėti etikečių ruošinių
iš kitur ir laukti, kol juos atveš. Ruošinius gami­
name patys savo spaustuvėje.
Taigi „PakMarke“ viskas paprasčiau: pateikia­
ma reikalinga informacija, kuri turi būti etiketėje,
padaromas maketas ir pirmyn!
Ar Jūsų jau įgudusioms akims parduotu­vė­
se dažnai užkliūna nekokybiškai atspaus­
dintos etiketės?
Dažnai. Tai lyg profesinė liga. Nuėję į par­
duotuvę ar šiaip nusipirkę kokį produktą, vi­sa­da
nejučiomis apžiūrime etiketę ir ieškome, kas joje
blogai. Ir labai dažnai randame prie ko prikibti.
Taigi siūlytume kreiptis į mus, nes mes gami­
name tik kokybišką produkciją.
Papasakokite apie save.
Šarūnas. Išsilavinimas: pernai baigiau VGTU
pramonės inžineriją, įgijau poligrafijos specia­
lizacijos bakalaurą. Dabar mokausi pagal Spau­
dos Inžinerijos studijų programą, kad įgyčiau
magistro laipsnį. Savo laisvalaikį dažniausiai
leidžiu su draugais, sportuoju.
Arturas. Išsilavinimas: studijuoju Vilniaus
kolegijoje ketvirtame kompiuterinės technikos
inžinerijos kurse. Pomėgių labai daug: spor­
tuoju, daug laiko praleidžiu prie kompiuterio,
nes mėgstu kurti muziką. Taip pat padedu
draugams – maketuoju skelbimus, vizitines kor­
teles, reklaminius plakatus, laisvalaikiu lankau
pramoginius šokius, žvejoju.
Dėl ko labiausiai mėgstate savo darbą?
Visų pirma dėl kolegų. Labai smagu dirbti,
kai tave supa linksmi ir visada nelaimei iš­tikus
pagelbėti galintys žmonės. Darbas nėra mono­
toniškas, nes nuolat bendraujame su klientais,
o ruošiant maketus atsiveria didelės galimybės
Nauja standartinė 1100 metrų ilgio
dažjuostė terminiams spausdintuvams
yra kur kas pranašesnė už ankstesnįjį
variantą.
Ji pritaikyta tiek
„SmartDate 3“
, tiek „
Smart­
Date 5“
terminiams spausdintuvams.
Palyginus su senąja 600 metrų ilgio dažjuoste
„3810“, naujoji dažjuostė „3820“ yra 83 proc.,
t.y. net 500 metrų, ilgesnė. Dėl veiksmingesnio
gamybos proceso, palyginus su dažjuoste
„3810“, dažjuostė „3820“ išskiria 10 proc. mažiau
anglies dvideginio. Be to, dažjuostė „3820“ yra
ekologiškesnė, nes ją naudojant atliekų kie­
kis sumažėja 20 proc. – mažiau įpakavimų
ir 50 proc. mažiau plastikinių ričių, ant kurių
sukama dažjuostė. Šią ilgesnę dažjuostę nau­
dosite 45 proc. ilgiau ir taip išvengsite dažno jos
keitimo.
Pradėję naudoti dažjuostę „3820“, džiaugsi­
tės, kaip tai paprasta. Nereikės keisti jokių
nu­statymų, o tik įjungti ir paleisti įdiegimą.
Dažjuostė atitinka Pavojingų medžiagų nau­
dojimo apribojimo direktyvos nuostatas.
Dėl pagerintos dažjuostės padidėja „Smart­
Date“ technologijos veiksmingumas, o dėl
aukščiausios kokybės ir kartu greičiausio spaus­
dinimo „SmartDate“
technologija pirmauja
terminio spausdini-
mo pramonėje.
UAB „PakMarkas“ atstovauja kompanijai
„Imaje“ nuo 2001 metų. 2007 metais susijun­
gus dviem įmonėm „Imaje“ ir „Markem“,
atsirado nauja įmonė „Markem-Imaje B.V.“.
2009 metais įmonė viešai paskelbė, kad UAB
„PakMarkas“ yra oficiali didžiausio pra­
moninio ženklinimo įrenginių gamintojo pa­
saulyje „Markem-Imaje“ atstovė Lietuvoje ir
Latvijoje.
saviraiškai. Be to, pats darbo rezultatas džiugina
akį. Kai parduotuvėje eidamas pamatai produk­
tus su paties gamintomis etiketėmis, gali teigti: ir
aš prie šio šedevro prisidėjau (abudu šypsosi).
Dirbate tik dviese, kaip Jūs suspėjate ir
studijuoti, ir laiku įvykdyti užsakymus, ir
skirti laiko pomėgiams?
Darbas yra darbas, ateini ir atsiriboji nuo kitų
reikalų. O kai turi laisvo laiko, tada jau dėlioji
prio­ritetus, kam jį skirti – studijoms ar poilsiui.
Juk kuo daugiau veiklos turi, tuo labiau suspėji
viską padaryti.
Ačiū, vaikinai, už atsakymus. Linkime sėkmės!