Page 1 - Pakžinios-2008-12

Basic HTML Version

Brangus Skaitytojau,
Džiaugiamės galėdami pristatyti Jums atnaujin­
tą mūsų įmonės naujienų leidinį.
Tikimės, šiuose straipsniuose visada rasite Jus
dominančių naujienų, o gal skaitant kils kūrybingų
minčių, kurios padės lengviau įveikti kasdienybėje
pasitaikančias kliūtis.
Jei tai pasisektų – labai džiaugtumėmės.
,,PakMarke“ dirbančių žmonių vardu
direktorius
Virginijus Gumbaragis.
Jei bus širdy svajonei vietos,
Jėgų suklupus vėlei kelt,
Dar daug pavasarių saulėtų
Į Tavo sielą pasibels ...
Šių metų gruodžio mėnesį „PakMarkas“ iš nuo­mo­
jamų patalpų Savanorių prospekte persikelia į naująjį
pastatą Vilniaus rajone, šalia Nemėžio gyvenvietės.
Naujuose namuose „PakMarko“ kolektyvą pasitiks
jau daugiau kaip prieš tris mėnesius įsikūręs pirmasis
jų „gyventojas“.
2008 metų pavasarį prasidėjusios naujo pastato
statybos bus oficialiai baigtos lapkričio mėnesio
pabaigoje. Statybų darbų pabaigą šiek tiek atitolino
užsitęsęs sklypo detaliojo plano tvirtinimas, tech­
ninio projekto derinimo darbai.
Už statybų eigą atsakingas IT skyriaus vadovas
Povilas Juknevičius pasakoja, kaip Kultūros vertybių
apsaugos departamentas dėl kaimynystėje esančio
senojo Nemėžio dvaro atidžiai kontroliavo, ar yra
paisoma šalia kylantiems pastatams nustatytų
apribojimų. Sklypo planavimas, pastato aukštis, jo
eksterjero spalvinė gama turėjo derėti su kultūros
paveldo paminklu, neužgožti dar 18 amžiuje statyto
dvaro kultūrinių vertybių.
„PakMarko“ generalinis direktorius Virginijus
Gum­­ba­ragis prisimena svarbų įmonei įvykį, bene
labiausiai nulėmusį naujojo pastato statybą. Staty­
boms tinkamo žemės sklypo neskubant buvo ieš­
koma jau metus laiko, tačiau imtis itin ryžtingų
veiksmų paskatino ES lėšomis įsigyta unikali spau­
dos mašina. Tokiam įrenginiui pastatyti reikėjo daug
vietos, o tinkamas jo eksploatavimas turėjo atitikti
griežtus Europos Sąjungos reikalavimus.
„Taip prasidėjo naujųjų „PakMarko“ namų pa­
Naujuosiuose ,,PakMarko” namuose jau
esama pirmojo ,,gyventojo”
ieška pirmajam jų „gyventojui“, o neilgai trukus
ir statybos darbai“, – šypsodamasis prisimena
V. Gum­baragis.
Skirtingai nei buvo iki šiol, naujajame 7100 kv.
metrų „PakMarko” pastate įmonės veikla sutelkta
vie­na­me centre. Pirmiausiai buvo įrengtos gamybi­
nės patalpos. Vėliau – prekių sandėliai ir adminis­
tracinis korpusas. Naujos patalpos patogesnės ir
erd­vesnės. Žvelgiant į perspektyvą – palikta vietos
pa­stato plėtrai.
„Kadangi „PakMarko“ padalinių veikla glaudžiai su­
sijusi, darbas po vienu stogu didins darbų efektyvu­
mą ir aptarnavimo kokybę. Geresnė darbuotojų tar­
pusavio komunikacija padės operatyviau reaguoti
į individualius klientų poreikius, priimti reikiamus
sprendimus“, – sakė V. Gumbaragis.
Ruošdamasis persikelti į naujas patalpas gamy­
bos cechas peržiūrėjo darbų grafikus, dirbo kelio­
mis pamainomis maksimaliu pajėgumu. Todėl
įmo­nės kraustymasis nesukels didelių nepatogu­mų
kli­entams. Visi įmonės rekvizitai, išskyrus adresą ir
telefonų numerius, išlieka nepakitę.
Dar iki šiol liko nebaigti kai kurie pastato vidaus
apdailos, aplinkos tvarkymo darbai. Tačiau jie ne­
sutrukdys „PakMarkui“ džiaugtis maloniais įkurtuvių
rūpesčiais.
Esate visada laukiami naujuose „PakMarko“ na­
muose!
Nuo šiol mus rasite nauju adresu:
Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r.
2008m. gruodis
Įžanginis žodis