APLINKOSAUGOS POLITIKA

 
  • Laikytis įmonei taikomų aplinkos apsaugos įstatymų ir normatyvinių reikalavimų.

  • Veikloje diegti technologijas, darančias mažiausią žalingą poveikį aplinkai, siekti taršos prevencijos ir nuolatinio aplinkos būklės gerinimo.

  • Organizuoti veiksmingą žaliavų, energetinių ir neatsinaujinančių (neatsikuriančių) gamtos išteklių naudojimo sistemą, mažinti atliekas bei organizuoti jų antrinį panaudojimą.

  • Ugdyti įmonės darbuotojų atsakomybę ir supratimą apie aplinkos apsaugą ir išteklių tausojimą ne tik kaip bendrą įmonės, bet kaip ir asmeninę pareigą.

  • Tapti profesionaliais savo klientų konsultantais jiems pasirenkant aplinką tausojančius pakavimo metodus, įrenginius ir medžiagas.
ParMarkas