Pakavimo ir ženklinimo sprendimai > Apie mus > Aplinkosauga > Informacija elektros ir elektroninės įrangos vartotojams

Informacija elektros ir elektroninės įrangos vartotojams

  • Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti renkamos atskirai. Jų negalima išmesti su kitomis komunalinėmis atliekomis.
  • Pirkdami naują elektroninį prietaisą, galite palikti savo senąjį tos pačios rūšies prietaisą mums. Mes pasirūpinsime jo atidavimu į reikiamas vietas.
  • Elektros ir elektroninėje įrangoje yra pavojingų medžiagų (pvz. gyvsidabris, švinas, chromas), kurios kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Todėl šios atliekos turi būti perduodamos atliekų tvarkytojams saugiam perdirbimui. Taip saugome aplinką ir tausojame gamtos išteklius. 
  • Daugiau informacijos ir vietos, kuriose surenkamos elektros ir elektroninės įrangos, rasite čia >>.
  • Šių atliekų tvarkymo sėkmė priklauso nuo visų mūsų atsakingo požiūrio į aplinką ir indėlio į elektros ir elektroninės įrangos atliekų pakartotinį naudojimą bei perdirbimą!
  • Šis simbolis reiškia, kad nebenaudojamas elektros ir elektroninės įrangos atliekas mesti į šiukšlių konteinerį DRAUDŽIAMA!

Informacija paruošta remiantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61 – 1726; 2002, Nr. 72-3016; 2005, Nr. 84-3111) ir kitais teisės aktais.

GERBKIME IR MYLĖKIME MUS SUPANČIĄ APLINKĄ!

 

ParMarkas